Databank Effectieve Jeugdinterventies

LoveNsex

De web-based interventie LoveNsex heeft als doel het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep 12-26 jaar die de communitywebsite www.kitatin.com bezoeken. De interventie geeft informatie en beeldmateriaal over relaties en seksualiteit en biedt bezoekers de mogelijkheid om vragen te stellen per e-mail, chat of telefoon.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
12 - 26 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Doelgroep:

Migratieachtergrond

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

E-hulp

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 september 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep 12-26 jaar die de communitywebsite www.kitatin.com bezoeken.
Meer specifiek:het bevorderen van kennis, houding, eigen effectiviteit en vaardigheden wat betreft het voorkomen van soa's en ongewenste zwangerschap, en het kunnen aangeven van en luisteren naar wensen en grenzen.

Doelgroep

Jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdsgroep 12-26 jaar die de communitywebsite www.kitatin.com bezoeken.

Aanpak

De website LoveNsex voor Antilliaanse jongeren is als subsite gekoppeld aan de communitywebsite www.kitatin.com.

Op basis van de systematische methodiek van Intervention Mapping is de subsite ontwikkeld. Intervention Mapping is een protocol dat ondersteuning biedt bij de planmatige ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies. In het ontwikkelproces van deze subsite werden in verschillende stadia jongeren van Antilliaanse afkomst betrokken. Door middel van pretests en evaluatiemomenten werd de subsite verder aangepast aan de wensen en ideeën van de doelgroep.

Voor de needs assessment is er naast literatuuronderzoek, en de analyse van twee in het verleden gehouden enquêtes, een enquête op kitatin uitgezet naar opvattingen en gedragingen van Antilliaanse jongeren en seks (N=644). Hiernaast zijn tijdens een werkbezoek aan Curaçao groepsinterviews uitgevoerd met in totaal 60 jongeren over oa wensen tav het ontwerp van de site en zijn gesprekken gevoerd met experts. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat van alle (laagopgeleide) jongeren, Antilliaanse jongeren relatief weinig weten over seks, seksueel actiever zijn en meer risico op soa en ongewenste zwangerschap lopen dan andere jongeren in Nederland. Ook dwang komt veelvuldig voor.  Anticonceptie wordt niet goed toegepast. Het ontwikkelde concept design van de site is gepretest onder 36 Antilliaanse jongeren en 12 experts.

De subsite LoveNsex op de website Kitatin.com (voor jongeren van Antilliaanse afkomst in Nederland en op Curaçao) beantwoordt vragen over deze thema's via informatie (READ), beeldmateriaal (SEE) en ASK.

Op de website zijn de doelen o.a. geoperationaliseerd door: tekstuele informatie; dynamische fotostrip; korte filmpjes over persoonlijke verhalen (soa-test, tienerouderschap); tips, quotes, FAQ, illustraties.

Onderzoek

Uit effect- en usability onderzoek van de Universiteit Maastricht onder 55 jongeren blijkt dat bezoekers de website LoveNsex positief beoordelen. Jongeren vinden de website begrijpelijk, interessant en de informatie relevant. Na bezoek lijken jongeren eerder van plan zijn condooms te gebruiken en met hun partner te praten over wat ze wel en niet willen op het gebied van seks.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Jos Poelman
Keizersgracht 390
1016 GB Amsterdam
jpoelman@soaaids.nl
020 - 6262669
loveNsex.kitatin.com

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies