Databank Effectieve Jeugdinterventies

Kinderen uit de Knel

Kinderen uit de Knel is een groepstherapie voor kinderen van 4 tot 18 jaar en hun gescheiden ouders.


Gericht op:

Angstproblemen, depressie, scheiding

Leeftijd:
4 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak, gezinsgerichte aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
18 september 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Kinderen van 4 tot 18 jaar die door voortdurende strijd tussen hun gescheiden ouders last hebben van stress-gerelateerde klachten, zoals angsten, depressieve gevoelens en somberheid.

Aanpak

Kinderen uit de Knel is een groepsinterventie met parallelle groepen voor ouders en kinderen. De interventie is gericht op het verminderen van destructieve conflicten tussen ouders en het verbeteren van het opvoedklimaat. Aan de interventie nemen zes gezinnen tegelijkertijd deel. Ook het sociale netwerk van het gezin wordt bij de interventie betrokken.

De interventie begint met een netwerkbijeenkomst van ouders met leden van hun sociale netwerk die betrokken zijn bij de kinderen en bij de ouderlijke strijd. Daarna gaan de twee groepen van start. De groepen behandelen vervolgens in acht sessies steeds dezelfde thema's, bijvoorbeeld loyaliteit. De kinderen denken na over hun wensen met betrekking tot het thema en hoe ze die wensen met hun ouders kunnen bespreken. De oudergroepen bespreken het huiswerk dat ze hebben gemaakt over het thema en de samenwerking met hun netwerk. Na de groepssessie bespreken de ouders steeds de inhoud van de sessie en hun huiswerk met de betrokkenen uit hun netwerk.

Tijdsbesteding

Na de intake en de netwerkbijeenkomst vinden acht groepssessies plaats van twee uur per sessie. De sessies zijn om de twee weken. De interventie sluit af met een evaluatiegesprek. Als het nodig is, vindt nog een kort natraject plaats.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is enthousiast over de systemische aanpak en de aandacht voor de uitvoerbaarheid van de interventie, met veel aandacht voor kwaliteit en borging.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting Kinderen uit de Knel
Margreet Visser en Justine van Lawick
info@kinderenuitdeknel.nl; margreet.visser@xs4all.nl; j.vanlawick@lorentzhuis.nl
06-26824470; 0624713940; 0628245066

Contactpersoon

Caroline Jonkman (i.s.m. Margreet Visser)
carolinejonkman@kenterjeugdhulp.nl
088-2434105

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies