Databank Effectieve Jeugdinterventies

In Control! - LVB

In Control!-LVB is een agressieregulatie training voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar die in een justitiële jeugdinrichting verblijven met een IQ tussen 75 en 80 gecombineerd met problemen in de sociale aanpassing . De rode draad binnen het programma wordt gevormd door een gecombineerd aanbod van metacognitieve zelfinstructie en sociale probleemoplossing.


Gericht op:

Agressieproblematiek

Leeftijd:
12 - 22 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Lvb-kinderen, lvb-ouders

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
1 december 2014
Door:

Deelcommissie Justitiële interventies

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

In Control!-LVB is een agressieregulatie training. De rode draad binnen het programma wordt gevormd door een gecombineerd aanbod van metacognitieve zelfinstructie en sociale probleemoplossing. Het uiteindelijke doel is om de jongere sociaal vaardig gedrag te leren in situaties waarbij deze voorheen agressief gedrag liet zien.

Doelgroep

Jongeren van 12 tot en met 21 jaar die in een justitiële jeugdinrichting verblijven en een IQ hebben tussen 75 en 80 gecombineerd met problemen in de sociale aanpassing.

Aanpak

Bij de sociale probleemoplossingstraining wordt geleerd problemen in enkele stappen op te lossen en ook hoe je het meest effectief kunt reageren. De jongeren krijgen deze stappen aangeleerd volgens de methode van metacognitieve zelfinstructie. Een centraal middel bij In Control!-LVB is daarnaast het leren herkennen van lichaamssignalen en het daaropvolgend kunnen toepassen van ontspanningstechnieken, zodat de impulsiviteit kan afnemen.
Het nemen van de stappen wordt in de oefeningen en rollenspellen toegepast. Hierbij wordt standaard gebruik gemaakt van vier woorden waarvan de beginletters het woord SODA vormen: Stop!, Ontspan, Denk en Actie! De trainers bekrachtigen sociaal vaardig gedrag van de jongeren en daar waar er sprake is van agressief gedrag laten zij hen tijdens de trainingsbijeenkomsten voortdurend sociaal vaardige gedragsalternatieven zien. Het uiteindelijke doel is om de jongere sociaal vaardig gedrag (hiernaar verwijst de A van Actie! binnen SODA) te leren in situaties waarbij deze voorheen agressief gedrag liet zien. In sport en spelsituaties worden steeds gedragsalternatieven voor agressief gedrag geoefend.
De interventie bestaat uit 21 groepsbijeenkomsten, 3 individuele bijeenkomsten en 2 bijeenkomsten met tweetallen.

Onderzoek

N.v.t.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

DJI / sectordirectie Justitiële Jeugdinrichtingen

Contactpersoon

E. Righart
088 - 072 5605

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies