Databank Effectieve Jeugdinterventies

HoorToren

Het hoofddoel van de HoorToren is dat kinderen zich na het volgen van de interventie bewust zijn van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade. De primaire doelgroep zijn schoolgaande kinderen uit groep 1 t/m 8 (leeftijd 4 t/m 12 jaar). Het lespakket (bestaande uit docentenhandleidingen, posters, werkbladen, CD's en dvd's en (optioneel) een decibelmeter) kan schoolbreed ingezet worden tijdens een projectweek met een tijdsbesteding tussen de 5-10 uur.


Gericht op:

Gehoorschade

Leeftijd:
4 - 13 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
23 september 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het hoofddoel van de HoorToren is dat kinderen zich na het volgen van de interventie bewust zijn van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade. Na het volgen van de interventie HoorToren hebben leerlingen uit groep 1 tot 8:

  • Meer kennis over de werking van geluid en het gehoor.
  • Meer kennis over de functies van het gehoor.
  • Meer kennis over de oorzaken en gevolgen van gehoorschade.
  • Een positieve attitude rondom (beschermen van) het gehoor

Leerlingen uit groep 5 tot 8 hebben daarnaast:

  • Inzicht in de kwetsbaarheid van het eigen gehoor en de kwaliteit van het eigen gehoor.
  • Meer kennis over de manieren die er zijn om het gehoor te beschermen.

Doelgroep

De interventie HoorToren heeft als primaire doelgroep: schoolgaande kinderen uit groep 1 tot 8 (leeftijd 4 tot 13 jaar). Het lespakket kan in de klas worden ingezet tijdens een project rondom gezondheid, muziek of zintuigen.

Aanpak

De HoorToren is een lespakket voor groep 1 tot 8 van de basisschool. Het lespakket is verdeeld in lesmateriaal voor vier niveaus: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, en groep 7 en 8.

Het pakket kan schoolbreed ingezet worden tijdens een projectweek. Om alle werkbladen, opdrachtkaarten en lessuggesties uitgebreid aan bod te laten komen, ligt de minimale tijdsbesteding tussen 5 uur (groep 1 tot 4) en 10 uur (groep 5 tot 8). Daarbij wordt geadviseerd om het project gedurende meerdere momenten binnen één of twee weken uit te voeren.

Onderzoek

In 2013 is onder 1005 leerlingen uit groep 5 tot 8 en hun docenten (N=28) een procesevaluatie uitgevoerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat zowel leerlingen als docenten positief zijn over de HoorToren. Ze vinden de opdrachtkaarten leuk en leerzaam, en ook het filmpje Disco-oor bevalt goed bij leerlingen en docenten. Leerlingen vinden de decibelmeter erg leuk en docenten zijn van mening dat de meter een nuttige toevoeging aan het pakket is. Docenten verwachten dat het lespakket ervoor zorgt dat leerlingen zich bewust worden van het risico op gehoorschade en leerlingen geven aan dat ze veel hebben geleerd van de HoorToren. Leerlingen geven de HoorToren gemiddeld het rapportcijfer 8.9.

Uit een tevredenheidsmeting onder 54 docenten in 2010 komt een algehele waardering van gemiddeld 6.1 op een zeven-puntsschaal. De docenten die het materiaal reeds gebruikt hebben, zijn over het algemeen positief over het lesmateriaal van de HoorToren. Als aanbeveling werd genoemd dat er meer aandacht uit mocht gaan naar hoe je je gehoor kunt beschermen. Dit is toegevoegd aan de online versie van de HoorToren in 2011.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

HoorToren biedt een gevarieerd lespakket en richt zich op een belangrijk toekomstig gezondheidsprobleem, het risico op gehoorschade. De kracht van de interventie bevindt zich in de jaarlijkse herhaling.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Nationale Hoorstichting
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
Regt@hoorstichting.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies