Databank Effectieve Jeugdinterventies

Girls' Talk+

De interventie is bedoeld voor meiden met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 55 en 80) van de 14 tot 21 jaar oud. Dit zijn meiden die bijvoorbeeld begeleid worden vanuit de hulpverlening (bijv. MEE) of praktijkonderwijs volgen. Girls’ Talk+ is geschikt voor meiden van diverse etnische achtergronden.


Gericht op:

Seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag

Leeftijd:
14 - 21 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Lvb-kinderen, lvb-ouders, specifiek voor meisjes

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school, in een instelling

Uitvoering:

Basisvoorziening, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
1 juli 2016
Door:

Deelcommissie Gehandicaptenzorg


Doel

Girls’ Talk+ heeft als doel de seksuele weerbaarheid van meiden met een lichte verstandelijke beperking te vergroten om seksuele grensoverschrijding (online en in real life), ongeplande zwangerschap en soa’s te voorkomen. De subdoelen van het programma richten zich op het verbeteren van kennis, zelfvertrouwen, eigeneffectiviteit en attitude, en het vergroten van het sociale netwerk.

Aanpak

In acht bijeenkomsten van 90 minuten leren meiden in kleine groepjes (+/- 8 personen) zich seksueel weerbaar te gedragen. De groep wordt bij voorkeur begeleid door twee vrouwelijke trainers. Elke bijeenkomst heeft een centraal thema en   bestaat uit verschillende opdrachten, die aansluiten bij de manier van leren van de doelgroep. Persuasief leren, werken met geclusterde en concrete informatie, begeleid oefenen, werken met scenario’s en voorbeelden, en psycho-educatie, zijn hiervan voorbeelden.

Onderbouwing

Uit onderzoek blijkt dat meiden met een lichte verstandelijke beperking meer problemen ervaren op het gebied van seksuele gezondheid dan hun normaalbegaafde leeftijdsgenoten (Murphy & Young, 2005). Deze problemen zijn, onder andere, het meemaken van seksuele grensoverschrijding, soa’s en ongewenste zwangerschappen (Van Berlo et al., 2011; Dukes & McGuire, 2009; Servais, 2006). Slachtoffers van seksuele grensoverschrijding kunnen lichamelijke, emotionele en seksuele klachten overhouden aan hun ervaring (Van Berlo & Mooren, 2009). De gevolgen van soa’s kunnen chronische seksuele klachten zijn, waarbij onvruchtbaarheid een gevolg kan zijn van een onbehandelde soa (Van Bergen, 2015; Soa Aids Nederland, 2014). Een ongeplande zwangerschap heeft vaak grote gevolgen voor meiden met een lichte verstandelijke beperking. Zo hebben ze beperkte kansen om hun opleiding af te maken, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt afnemen. Daarnaast kunnen ze moeite hebben om zichzelf te financieel te onderhouden, met een baby wordt het extra moeilijk om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij (Allen & Meng, 2010).

Onderzoek

Uit experimenteel effectonderzoek naar de interventie (2015) komen diverse significante verschillen naar boven die toe te schrijven zijn aan deelname aan de interventie. Er zijn tussen de experimentele groep en de controlegroep significante verschillen in verandering te zien, zowel direct na deelname aan de interventie als drie maanden na afloop van de interventie, qua kennis, attituden en eigeneffectiviteit m.b.t. anticonceptiegebruik, in het voordeel van Girls’ Talk+. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat zowel trainers als deelnemers deze veranderingen zelf ook merken. Daarnaast geven zowel de meiden als de trainers aan dat het programma zeer prettig is om mee te werken.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
office@rutgers.nl
(030) 231 34 31
www.rutgers.nl

Contactpersoon

Marianne Jonker
m.jonker@rutgers.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies