Databank Effectieve Jeugdinterventies

FitGaaf!

De preventieve interventie FitGaaf! is bedoeld om het eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon van kinderen te verbeteren.


Gericht op:

Gezondheid

Leeftijd:
4 - 12 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Thuis, in de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
21 november 2019
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

Kinderen van 4 tot 12 jaar. Intermediaire doelgroepen zijn ouders of verzorgers en leerkrachten.

Aanpak

Via ervaringsleren, intuïtief leren en reflectie versterken kinderen hun kennis over en motivatie voor gezond gedrag. Na educatieve uitleg op school verzamelen kinderen thuis stickers op een kalender. Ze krijgen stickers voor dagelijks gezond eten, water drinken, matig intensief en intensief bewegen, en slapen. Zo krijgen ze inzicht in ongezond gedrag en structureren ze hun gedrag. De stickers bieden daarbij positieve bekrachtiging voor gezonde keuzes. Ouders en verzorgers ontvangen mailings met aanvullende tips om de kinderen te ondersteunen en stimuleren. De groepsleerkracht besteedt in de klas aandacht aan FitGaaf!, aan de hand van een klassenposter.

Tijdsbesteding

Kinderen zijn thuis vier weken bezig met het verzamelen van stickers voor gezond gedrag. In die periode besteedt de groepsleerkracht wekelijks tien minuten aandacht aan het project.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie vindt FitGaaf! een kleine, goed uit te voeren interventie met een positieve insteek. De interventie richt zich vooral op de bewustwording van een gezonde leefstijl op school en thuis. De materialen zijn concreet en de stappen zijn helder. De commissie adviseert om de interventie in te bedden als onderdeel van een al bestaande interventie gericht op het voorkomen van overgewicht.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Contactpersoon

Tom Steffens 
tomsteffens@fitgaaf.nl
06-22470742

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies