Databank Effectieve Jeugdinterventies

Diamant

Diamant is een interventie gericht op weerbaarheid tegen radicalisering bij islamitische migrantenjeugd.


Gericht op:

Delinquentie, radicalisering, weerbaarheid

Leeftijd:
12 - 23 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Migratieachtergrond

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
24 juni 2020
Door:

Deelcommissie Justitiële interventies


Doelgroep

Islamitische migrantenjongeren en -jongvolwassenen tussen 12 en 23 jaar met risicofactoren voor radicalisering, zoals onzekerheid over identiteit, onrechtvaardigheidsgevoelens, gebrek aan toekomstperspectief, gebrekkige oordeelsvorming, isolement of een risicovol netwerk.

Aanpak

Via training en coaching wordt gewerkt aan versterking van de identiteit en emotionele, gedragsmatige en cognitieve weerbaarheid. De training pakt gevoelens van achterstelling en discriminatie aan. Verder wordt onder meer gewerkt aan een gezond sociaal netwerk, herstel van de schoolloopbaan, kansen op de arbeidsmarkt en versterking van competenties die nodig zijn in de maatschappij.

Gecertificeerde Diamant-trainers uit de islamitische migrantengemeenschap voeren de interventie uit. Twee trainers bieden samen een groepstraining van twaalf bijeenkomsten. Daarnaast ontvangt elke deelnemer individuele coaching. In een vertrouwde omgeving worden gevoelige onderwerpen zoals discriminatie, identiteit en problemen thuis besproken en komen handelingsperspectieven aan de orde. Via voorlichting, casuïstiek en interactieve opdrachten vergroten de trainers de kennis van jongeren over radicalisering. Deelnemers leren wat zij kunnen doen wanneer zij signalen hiervan bij zichzelf of anderen herkennen.

Parallel aan de Diamant-training en coaching voor jongeren en jongvolwassenen worden er bij voldoende belangstelling drie ouderbijeenkomsten aangeboden, gericht op kennisoverdracht en bewustwording.

Tijdsinvestering

Diamant is groepstraining van twaalf weken met wekelijks een trainingsbijeenkomst en daarnaast individuele coaching.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Naam organisatie: Sipi
Contactpersoon: Esma Salama
E-mail : esma@s-ipi.nl
Telefoon : 06-46041140 / 020-6382808

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies