Databank Effectieve Jeugdinterventies

Asja

Asja is een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die via mensenhandelaren in de prostitutie zijn beland, of die potentiële slachtoffers zijn.


Gericht op:

Loverboyslachtoffers

Leeftijd:
12 - 24 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Doelgroep:

Specifiek voor meisjes

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 december 2020
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Meiden van 11 tot en met 23 jaar die vermoedelijk door misleiding, dwang of geweld door mensenhandelaren in het loverboycircuit of de prostitutie terecht zijn gekomen, of die daarop risico lopen. Het programma richt zich ook op ouders en andere gezinsleden.

Aanpak

Asja heeft twee locaties, in het noorden en westen van Nederland. Asja biedt 24 uur per etmaal, 7 dagen per week veiligheid en behandeling.

Door dreiging vanuit mensenhandelaren en risicofactoren in het leven van de meiden zijn zij in hun eigen woonomgeving niet veilig. Asja is erop gericht hen afstand te laten nemen van hun verleden, een nieuw begin te maken en de cyclus van hernieuwd slachtofferschap en traumatisering te doorbreken.

De basis van Asja is een veilig en motiverend leef- en leerklimaat. Na opname wordt zo snel mogelijk traumabehandeling ingezet. Verder volgen de meiden onderwijs en zijn zij actief in een vorm van maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld door sport. Daarnaast zijn er groepsinterventies, psycho-educatie, en individuele, systeem- en groepsbehandeling. In de laatste fase van de opname wordt gewerkt aan de vervolgzorg, bijvoorbeeld in de vorm van begeleid en beschermd wonen of verdere hulpverlening.

Voor de ouders en het gezin zijn er interventies om te werken aan constructieve interactiepatronen.

Tijdsbesteding

Afhankelijk van de ernst van de problemen duurt het programma zes tot twaalf maanden.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie ziet Asja als een belangrijke, relevante interventie voor een ingewikkelde en kwetsbare doelgroep, gebaseerd op goede achterliggende ideeën. De interventie richt zich op meerdere domeinen, ook school en participatie.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Fier
directie@fier.nl
058 - 2157084 
Website (van de interventie): www.fier.nl

Contactpersoon

L. Terpstra
directie@fier.bl
058-2157084

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies