Databank Effectieve Jeugdinterventies

Competentietraining 6-12 jarigen Het ABC

Competentietraining is een groepstraining voor jongens en meisjes in de leeftijden van 6 tot 12 jaar met sociale vaardigheidsproblemen. Het doel van de training is dat kinderen sociaal vaardiger worden, hun identiteit en zelfvertrouwen versterken en hun impulscontrole en zelfredzaamheid vergroten. De training omvat 6 bijeenkomsten met een duur van 1,5 uur, een ouderbijeenkomst en een terugkombijeenkomst.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
22 juni 2018
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Sinds de eerdere erkenning van de Competentietraining voor 6-12 jarigen het ABC in december 2011 is de kennis rondom interventies voor de beschreven doelgroep enorm toegenomen. Zo weten we bijvoorbeeld dat het eclectisch uitvoeren van een lage dosis onderdelen van verschillende interventies, om zo bij een brede doelgroep een positief effect te bereiken, vaak niet werkt. Uit de beschrijving op het werkblad blijkt dat dit bij de Competentietraining wel gebeurt: er worden elementen uit verschillende trainingen geselecteerd met als doel om bij een zeer diverse doelgroep kinderen sociale vaardigheden in te trainen.

Daarnaast acht de commissie de interventie te zwaar voor de doelgroep: veel van de indicatiecriteria zijn niet per definitie problemen. En wanneer ze dat wel zijn, vereisen ze een eigen specifieke aanpak die juist intensiever is dan de beschreven interventie. De genoemde punten zorgen ervoor dat de commissie Competentietraining niet langer erkend als ‘Goed onderbouwd’, maar beoordeelt als ‘Niet erkend’.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar: SO&T Kwaliteit in opvoeden en opgroeien

De eigenaar en opleidinstituut is:
Het ABC
Baarsjesweg 224
1058 AA  Amsterdam
020 799 0010
 advies@hetabc.nl

Contactpersoon: Tacey Benig, projectleider Preventieve Gedragstrainingen
tbenig@hetabc.nl            
020-7990075

Website

www.hetabc.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies