Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gezinsbehandeling van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

De gezinsbehandeling van de jeugdhulporganisatie Horizon is bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen en overbelaste ouders met onvoldoende opvoedvaardigheden. Het hele gezin wordt twaalf weken lang opgenomen in een woning van Horizon waar een gezinsbegeleider de ouders zo’n zes uur per dag ondersteunt bij de opvoeding. De ouders worden getraind om grenzen te stellen, positief te bekrachtigen, toezicht te houden en samen problemen op te lossen. Daarnaast krijgen ze op indicatie interventies aangeboden zoals mindful ouderschap, vaktherapie, en video-interactiebegeleiding.  


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
18 januari 2019
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Er zijn veel materialen beschikbaar die overzichtelijk samenkomen op een dashboard voor de betrokken hulpverleners. De commissie heeft echter nog teveel vragen over deze aanpak bij deze doelgroep en doelen. Een cruciaal element van de interventie, namelijk het gegeven dat een gezin uit de eigen woonomgeving wordt gehaald, wordt onvoldoende onderbouwd.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam
0544-394444
peter.houweling@horizon.eu
www.horizon.eu

Contactpersoon

Anja Winters – afdelingshoofd Gezinsbehandeling
anja.winters@horizon.eu
06 55363011

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies