Databank Effectieve Jeugdinterventies

Selectie van erkende interventies

Van opvoedingsonzeker tot opvoedprobleem
Onderstaande interventies richten zich op behandeling.
Multisysteem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Behandeling
Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Geïndiceerde preventie, behandeling
Families First

Families First is intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen....

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Behandeling
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 23 jaar
 • Behandeling
Parent Management Training Oregon (PMTO)

PMTO is een behandeling voor gezinnen met één of meer kinderen met externaliserende gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Het doel van...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 4 - 12 jaar
 • Behandeling
Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 7 jaar
 • Behandeling
Gezin Centraal (GC)

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Het doel...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Behandeling
Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een kind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de kans...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Behandeling
Pleegouder - Pleegkind Interventie

De Pleegouder-Pleegkind Interventie is bedoeld om de relatie van pleegouders met hun jonge pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door ze te ondersteunen in het...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 4 jaar
 • Behandeling
Systeemgerichte gezinscoaching

Systeemgerichte gezinscoaching is hulp voor multiprobleemgezinnen waarvan een ouder een lichte verstandelijke beperking heeft en de ontwikkeling van kinderen...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 23 jaar
 • Behandeling

Deze selectie van interventies is samengesteld uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
U kunt ook zelf zoeken en selecties maken.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies