Databank Effectieve Jeugdinterventies

Selectie van erkende interventies

Van opvoedingsonzeker tot opvoedprobleem
Onderstaande interventies richten zich op geïndiceerde preventie.
Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Geïndiceerde preventie, behandeling
Praten met kinderen

Praten met Kinderen is een preventieprogramma, gericht op ouders van kinderen tussen 10 en 15 jaar met lichte externaliserende gedragsproblemen die lichte...

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 10 - 15 jaar
 • Geïndiceerde preventie
VIPP-AUTI

VIPP-AUTI is een interventie voor gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis. VIPP-AUTI bestaat uit vijf huisbezoeken waarin...

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg

Bemoeizorg is een interventie die wordt ingezet wanneer via de reguliere jgz-contacten geen werkbaar contact met het gezin tot stand is gekomen. Ook kan de jgz...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 19 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Mindful Ouderschap

Mindful Ouderschap is een groepstraining om stress in de opvoeding te herkennen, begrijpen en verminderen.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap (begonnen als Project OKé) geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa vier prenatale en zes tot tien...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 2 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5

Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma – Triple P – is een oudertraining gericht op het voorkomen of verminderen van ernstige gedrags-, emotionele en...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 16 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Gordon-training: Effectief communiceren met kinderen

De Gordon-cursus 'Effectief omgaan met kinderen' is een cursus voor ouders en opvoeders van kinderen tussen 2 en 12 jaar met als doel de benodigde,...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 2 - 12 jaar
 • Geïndiceerde preventie
HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB

HouVast  is een ambulant zorgaanbod voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) die opvoed- en opgroeiproblemen hebben of dreigen te krijgen....

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 23 jaar
 • Geïndiceerde preventie
KopOpOuders

KopOpOuders bestaat uit een anonieme online groepscursus en een individuele online zelfhulpinterventie voor opvoedingsondersteuning aan ouders met...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 1 - 18 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen

Kortdurende video-hometraining (K-VHT) is een preventieve methodiek die wordt ingezet bij ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, die spanning ervaren...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 4 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Ouderkracht

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en –problemen, die met beperkte ondersteuning...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 21 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Shantala Babymassage Individueel

Shantala Babymassage Individueel richt zich op het verminderen van het risico op een onveilige gehechtheidsrelatie en het bevorderen van een veilige...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 1 jaar
 • Geïndiceerde preventie
Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd

VHT is voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Doel is verbetering van de interactie tussen ouders en kinderen waardoor sociaal-emotionele...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 4 - 13 jaar
 • Geïndiceerde preventie

Deze selectie van interventies is samengesteld uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
U kunt ook zelf zoeken en selecties maken.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies