Databank Effectieve Jeugdinterventies

Selectie van erkende interventies

Van lastig tot gedragsprobleem
Onderstaande interventies richten zich op behandeling.
Incredible Years

Incredible Years is een groepstraining voor ouders van kinderen met een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis, of met het risico die te ontwikkelen.

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 3 - 8 jaar
 • Selectieve preventie, geïndiceerde preventie, behandeling
Multidimensionele familietherapie (MDFT)

Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een ambulante systeemtherapie aangevuld met bemoeizorg. MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar die...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 19 jaar
 • Behandeling
Multisysteem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. Vaak...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Behandeling
Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of...

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Geïndiceerde preventie, behandeling
ART Aggression Replacement Training

Aggression Replacement Training (ART) is een multimodale cognitieve gedragstherapeutische interventie die deelnemers op een andere manier leert te reageren dan...

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Behandeling
Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G)

Behavioral Parent Training Groningen – groep (BPTG-G) is een gedragstherapeutische groepstraining voor ouders van kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 4 - 12 jaar
 • Behandeling
Minder boos en opstandig

Minder boos en opstandig is een behandelprogramma voor kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Doel is afname van het probleemgedrag van het...

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 8 - 12 jaar
 • Behandeling
Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen (ARopMaat-JoVo) is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblemen. Er is een residentiële...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 16 - 24 jaar
 • Behandeling
Basic Trustmethode

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problemen en hun (professionele)...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 12 jaar
 • Behandeling
Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is een psychotherapeutische interventie voor kinderen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen en...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Behandeling
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 23 jaar
 • Behandeling
Ouderschap met liefde en grenzen

Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) is een intensief, relatief kortdurend behandelprogramma voor gezinnen met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Behandeling
Parent Management Training Oregon (PMTO)

PMTO is een behandeling voor gezinnen met één of meer kinderen met externaliserende gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Het doel van...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 4 - 12 jaar
 • Behandeling
Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 7 jaar
 • Behandeling
Signalering en PReventieve INTerventie bij antisociaal gedrag (SPRINT)

SPRINT is een training voor kinderen die gedurende langere tijd probleemgedrag vertonen, dat openlijk (vechten, schelden) of heimelijk (liegen, stelen) van aard...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 7 - 12 jaar
 • Behandeling
Sociale Vaardigheden op Maat

Sociale Vaardigheden op Maat (SoVa op Maat) is gericht op het vergroten van vaardigheden, om gedragsproblemen te beperken en na een delict de kans op recidive...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 15 - 21 jaar
 • Behandeling
Stop Nu Ander Plan (Jongensversie SNAP)

Stop Nu Ander Plan (SNAP) wil ernstig probleemgedrag van jongens tussen de 6 en 12 jaar verminderen en crimineel gedrag en recidive voorkomen. Het basisprogramma dat...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 6 - 12 jaar
 • Behandeling
STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

STOP4-7 is een interventie voor vier- tot zevenjarige kinderen met ernstige gedragsproblemen, in het bijzonder antisociaal gedrag. De STOP4-7-interventie biedt...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 4 - 7 jaar
 • Behandeling
Agressieregulatie op Maat Ambulant 16-

Agressieregulatie op Maat voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar (AR16-) is bedoeld voor jeugdigen van 12 tot 16 jaar met (ernstige) agressieproblematiek en heeft...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 16 jaar
 • Behandeling
Brains4use

Brains4Use is een gedragsinterventie voor jongeren die zijn opgenomen in een justitiële jeugdinrichting (JJI) of in een niet gesloten residentiele setting en...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Behandeling
Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST)

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag, en een matig...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Behandeling
Gezin Centraal (GC)

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Het doel...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Behandeling
GRIP (Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie)

'GRIP' is een groepsgerichte methodiek die binnen de gesloten jeugdzorg wordt aangeboden. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot 18 jaar met een licht...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Behandeling
Grip op Agressie

Grip op Agressie (GoA) is een klinische interventie gericht op agressief delictgedrag.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 18 - 25 jaar
 • Behandeling
In Control! - LVB

In Control!-LVB is een agressieregulatie training voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar die in een justitiële jeugdinrichting verblijven met een IQ tussen 75...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 22 jaar
 • Behandeling
Ken je grens

Ken je grens is een individuele training om herhaling van off- en online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Geïndiceerde preventie, behandeling
Leren van delict

Leren van Delict is een individuele, cognitief-gedragsmatige training voor jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben en in een justitiële jeugdinrichting...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 14 - 23 jaar
 • Behandeling
OUDERS van tegendraadse jeugd

Het programma OUDERS van Tegendraadse jeugd (OvTJ) richt zich op de ouders van jeugdigen tussen de 8 en 16 jaar met (verhoogd risico op) strafbaar gedrag. Het...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 8 - 16 jaar
 • Geïndiceerde preventie, behandeling
Out of the Circle

Out of the Circle is ontwikkeld voor jeugdige plegers van seksuele delicten (de zogenaamde kindmisbruiker, subtype solodader) met als doel (de kans op) recidive...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 24 jaar
 • Behandeling
Relationele Gezinstherapie (RGT)

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen (waaronder crimineel gedrag) en hun gezinnen. De therapie wil het...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 11 - 18 jaar
 • Behandeling
Samen Stevig Staan

Samen Stevig Staan is een behandelprogramma voor jeugdigen 9 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. Doel is...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 9 - 16 jaar
 • Behandeling
School2Care

School2Care is een geïntegreerd aanbod van onderwijs, (jeugd)zorg en begeleide vrije tijdsbesteding voor jongeren (12-17 jaar) met zeer complexe problemen die...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 17 jaar
 • Behandeling
So-Cool

So-Cool is een leerstraf voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking die delicten hebben gepleegd. Het doel is de kans op recidive te verminderen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Behandeling
TACt en TACt Plus

TACt is een intensieve, individuele training gericht op het verminderen en in de toekomst voorkomen van antisociaal en agressief gedrag. TACt Plus is een variant voor...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Behandeling
Tools4U

Tools4U is een leerstraf die bedoeld is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die één of meerdere delicten gepleegd hebben. Tools4U is een...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Behandeling
Tops! hulpverleningsvariant

TOPs! hulpverleningsvariant is bedoeld voor jongeren van 12-24 jaar die antisociaal gedrag en/of delinquent gedrag vertonen. Tijdens wekelijkse groepsbijeenkomsten...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 24 jaar
 • Behandeling
Topzorg

Topzorg is bedoeld voor jongvolwassenen (17,5 – 24 jaar) die in de afgelopen vijf jaar minimaal twee keer werden aangehouden wegens het plegen van vermogens-...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 17 - 24 jaar
 • Behandeling

Deze selectie van interventies is samengesteld uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
U kunt ook zelf zoeken en selecties maken.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies