• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

De gezonde school en genotmiddelen voor het middelbaar beroepsonderwijs

De gezonde school en genotmiddelen voor het middelbaar beroepsonderwijs wil een aanzet maken om roken en overmatig alcohol- en drugsgebruik bij jongeren in het mbo te voorkomen, beperken en verminderen. Kern van de interventie is de interactieve website mbo-rokendrinkenendrugs.nl waarop leerlingen opdrachten maken die hun kennis, weerbaarheid tegen groepsdruk, negatieve attituden tegenover middelengebruik en eigen-effectiviteitsverwachting vergroten.

Doel

Het doel van de interventie is een aanzet maken om roken, overmatig alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, beperken en verminderen bij jongeren in het mbo. Ook weten jongeren na afloop van de interventie de weg naar hulp te vinden, als dat nodig is.
Dit hoofddoel wordt bereikt door middel van de volgende subdoelen: het vergroten van kennis, weerbaarheid tegen groepsdruk, negatieve attituden ten opzichte van middelengebruik en eigen-effectiviteitsverwachting.

Doelgroep

De doelgroep van de interventie bestaat uit jongeren van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van 16 tot 25 jaar.

Aanpak

De interventie bestaat uit een korte klassikale introductie door de docent, een e-learning interventie (interactieve website) met een leerlingendeel, een docentendeel en een afsluitende opdracht. De interventie wordt op school uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens lessen van het vak Leren, Loopbaan, Burgerschap. Nadat leerlingen de beginfilm hebben gezien, maken zij opdrachten om meer te leren over roken, alcohol en drugs. Ze verdienen voor het maken van elke opdracht een hint over de afloop van de film. Aansluitend kan de docent het onderwerp op verschillende manieren nabespreken en uitdiepen.

Materiaal

De interventie bestaat uit de interactieve, educatieve website www.mbo-rokendrinkendrugs.nl en een docentenhandleiding (te downloaden of te koop via de webwinkel op www.trimbos.nl).

Onderzoek

Een pilotstudie is uitgevoerd om te bepalen of de interventie aansluit bij de belevingswereld en het niveau van de doelgroep (Algra, Maat & Rensink, 2010). In het onderzoek participeerden 114 leerlingen van het mbo. Leerlingen zijn enthousiast over de interventie, gaan serieus met de opdrachten aan de slag en vonden de opdrachten interessant. Het gemiddelde rapportcijfer voor de interventie was een 7,4. Daarnaast gaf meer dan de helft van de leerlingen aan meer geleerd te hebben over genotmiddelen, denkt 25% anders over alcohol en drugs en heeft 17% van de leerlingen de intentie om minder alcohol te gaan drinken. Enkele genoemde verbeterpunten waren voornamelijk technisch van aard. De interventie is op genoemde punten aangepast.


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken,
E-hulp,
Weerbaarheid

Doel:

Preventie

Leeftijd:
16 - 25 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
28 juni 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
hrensink@rtimbos.nl
030-2971000
www.mbo-rokendrinkendrugs.nl
Contactpersoon:
Marianne Maat
mmaat@trimbos.nl
030-2959226

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies