• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen?

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP-kinderen) hebben een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Het inzetten van interventies kan dit risico verkleinen.

Interventies

De toegenomen bewustwording van de behoeften van KOPP-gezinnen heeft het afgelopen decennium geleid tot de ontwikkeling van verschillende interventies voor deze doelgroep. Er zijn grofweg drie typen interventies:

·         Interventies gericht op de ouder(s) en de ouder-kind relatie;
·         Interventies gericht op het gezin;
·         Interventies gericht op de jeugdige zelf.

Hulp gericht aan ouders kan de behandeling van de ziekte van de ouder omvatten of gericht zijn op het ondersteunen in de opvoeding terwijl gezinsinterventies zich in het algemeen richten op het informeren en ondersteunen van het kind, het verbeteren van de ouder-kind interactie en het stimuleren van een ondersteuningsnetwerk. Interventies gericht op de jeugdige zijn veelal bedoeld om KOPP-kinderen te ondersteunen en hen te informeren om zo hun competenties te versterken en hun belasting te verminderen.

Wat werkt?

Er zijn nog geen empirisch bewezen werkzame factoren bekend, maar er is wel veel bekend over de risicofactoren die een rol spelen in het ontstaan van problemen bij KOPP-kinderen. Interventies dienen in te spelen op deze risicofactoren. Onderzoek naar de effectiviteit van interventies voor KOPP-gezinnen is beperkt. Het beschikbare onderzoek is veelal methodologisch zwak waardoor er geen harde conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van interventies bij deze doelgroep. Interventies alleen gericht op de ouders pakken de stoornis of ziekte van de ouder goed aan, maar om ook effect bij het kind te kunnen behalen lijkt dit onvoldoende te zijn. In de literatuur wordt aangeraden om een integraal aanbod aan te bieden waarbij de aanpak niet alleen op de ouder gericht is maar ook op de ouder-kind relatie en bredere omgevingsfactoren. Psycho-educatie lijkt een belangrijk element te zijn in de hulp aan KOPP-gezinnen.

Meer informatie

Meer informatie over wat er werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen vindt u in: Wat werkt voor kinderen van ouders met psychische problemen?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies