Wat werkt?

Wat werkt bij uithuisplaatsing?

Soms kunnen kinderen voor korte of lange tijd niet thuis wonen. Uit onderzoek naar uithuisplaatsing in de pleegzorg, gezinshuizen en residentiële zorg blijken positieve effecten op internaliserende en externaliserende problemen. Het lijkt daarbij belangrijk dat kinderen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie opgroeien. Wat ook duidelijk is, is dat een uithuisplaatsing zonder verdere hulp of ondersteuning vrijwel nooit effectief is. Uit huis geplaatste kinderen kampen met veel problemen, waarvoor zij – naast de uithuisplaatsing – extra hulp nodig hebben. Om de kans van slagen van terugplaatsing te vergroten is het nodig een terugplaatsing goed voor te bereiden en ook na de terugkeer van het kind nazorg aan het gezin te bieden.

Effecten van uithuisplaatsing

Onderzoek naar uithuisplaatsing in de pleegzorg, gezinshuizen en residentiële zorg laat zowel positieve als negatieve effecten zien. In positieve zin lijkt het erop dat een uithuisplaatsing kan helpen bij internaliserende en externaliserende problemen. Vaak is een uithuisplaatsing bedoeld als bescherming voor kinderen die opgroeien in een onveilige opvoedingssituatie of die slachtoffer zijn van (ernstige) kindermishandeling. In hoeverre opvoedings- en gezinsproblemen verbeteren tijdens een uithuisplaatsing is niet bekend. Residentiële zorg kan ook negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen hebben.

Risicofactoren tijdens uithuisplaatsing

Een aantal factoren blijkt een succesvolle plaatsing van kinderen in een pleeggezin of residentiële behandelgroep in de weg te staan:

  • gezondheids- of psychische problemen van het kind;
  • seksueel misbruik van het kind;
  • groot aantal betrokken hulpverleners en/of veel wisselingen in betrokken hulpverleners.

Extra hulp voor uit huis geplaatste kinderen

Een uithuisplaatsing alleen is meestal niet voldoende. Veel uit huis geplaatste kinderen kampen met gedrags- en emotionele problemen. Zij hebben gerichte hulp nodig om de gevolgen van kindermishandeling te boven te komen en emotionele en gedragsproblemen aan te pakken (zie ook Gezondheidsraad, 2011). Daarnaast kan het nodig zijn om bijvoorbeeld pleegouders ondersteuning te bieden, zodat zij leren omgaan met het gedrag van kinderen.

Voorkomen van uithuisplaatsing

Programma’s voor intensieve pedagogische thuishulp worden veel ingezet om uithuisplaatsing te voorkomen. Hierdoor verminderen gedragsproblemen van kinderen en verbeteren de opvoedingsvaardigheden van ouders. Er is echter weinig bekend over welke programma’s daadwerkelijk effectief zijn om uithuisplaatsing te voorkomen. Onderzoek laat weinig effect zien op het voorkomen van uithuisplaatsing, als het sowieso al onderzocht is.

Terugplaatsing

Begeleiding van kinderen en ouders bij terugplaatsing is noodzakelijk. Allerlei problemen bij kinderen en ouders kunnen ervoor zorgen dat een kind opnieuw uit huis geplaatst moet worden. Daarvoor is het vooral van belang om

  • de terugplaatsing zorgvuldig voor te bereiden;
  • te zorgen voor een goede contactregeling tussen kinderen en ouders;
  • voorafgaand aan de terugplaatsing al gerichte ondersteuning te bieden.

Wanneer een kind eenmaal is teruggeplaatst, is het ook noodzakelijk om nog enige tijd ondersteuning aan het gezin te bieden, bijvoorbeeld met een programma voor intensieve pedagogische thuishulp.

Meer informatie

Meer informatie over wat werkt bij uithuisplaatsing, crisisplaatsing en terugplaatsing vindt u in: Uithuisplaatsing: Wat werkt?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies