• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij pubermeisjes?

Uit de literatuur kan algemeen geconcludeerd worden dat het lijkt dat de behandeling van meisjes van 12 tot 18 jaar zich zou moeten richten op het bevorderen van empowerment en hun weerbaarheid. De behandeling zou seksespecifiek moeten zijn en het gezin dient betrokken te worden (systeemgericht werken).

Voor de hulp aan meisjes van 12 tot 18 jaar bestaan er werkzame factoren bij de aanpak van verschillende problemen.

Bij seksueel gedrag, communicatie en weerbaarheid

Programma’s gericht op empowerment, onderlinge uitwisseling en leren van elkaar in een groep (peer-learning) met een seksespecifieke aanpak (oftewel een aanpak gericht op de behoeften en problemen van pubermeisjes) zijn veelbelovend. Ook een cognitief gedragsmatige aanpak heeft een positief effect op de seksuele gezondheid van meisjes. Aandacht voor eigen cognities, waarden, normen en opvattingen over seksuele gezondheid, het ontwikkelen van kritisch inzicht, attitudevorming en het aanleren van vaardigheden spelen in deze aanpak een belangrijke rol.

Seksueel misbruik

Cognitieve gedragstherapie en een multidimensionaal model laten bij de behandeling van meisjes met een posttraumatische stressstoornis als gevolg van seksueel misbruik goede resultaten zien. Psychodramatherapie laat een afname van angstsymptomen en depressieve klachten zien. Met name het element van stapsgewijze blootstelling aan de traumatische ervaringen kan worden beschouwd als werkzame factor in de behandeling.

Bij loverboyproblematiek

Terugkerende elementen in de behandeling zijn het versterken van de weerbaarheid, het onderhouden van gezonde relaties en gefaseerd werken. Vaak wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en traumaverwerking.

Antisociaal en delinquent gedrag

Werkzame factoren in de behandeling van delinquente meisjes zijn een brede aanpak, gericht op meerdere risicodomeinen, aandacht voor specifieke problemen van meisjes en behandeling gericht op goede relationele vaardigheden, met name in het gezin.

ADHD

In de behandeling van ADHD worden geen verschillende werkwijzen voorgeschreven voor jongens of meisjes. Studies laten zien dat een combinatie van medicatie en gedragstherapie de meest effectieve behandeling is van jeugdigen met ADHD. Deze behandelvorm is even effectief bij meisjes als bij jongens.

Sociaal-emotionele problemen

Werkzame factoren bij meisjes met sociaal-emotionele problemen zijn empowerment en het bieden van een emotioneel veilige omgeving waarin de meisjes zichzelf kunnen zijn, kunnen oefenen en positieve relaties kunnen ontwikkelen.

Depressie

Verschillende overzichtsstudies laten zien dat cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling is van depressiviteit bij adolescenten. Specifiek voor meisjes met depressieve klachten blijkt daarnaast het bieden van een emotioneel veilige omgeving een werkzame factor.

Eetstoornissen

Bij de behandeling van meisjes met eetstoornissen laten interactieve interventies, een seksespecifieke aanpak en cognitieve gedragstherapie - met name cognitieve dissonantie - positieve resultaten zien.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame elementen in de hulp aan adolescente meisjes is te vinden in: Wat werkt bij pubermeisjes?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.