• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij overlast?

Wat werkt bij de aanpak van problematische jeugdgroepen en de overlast die zij veroorzaken?

  • Effectieve 'domeingerichte' maatregelen zijn buurtwacht, cameratoezicht, verbetering van de straatverlichting en gericht surveilleren door de politie. Verbetering van straatverlichting en cameratoezicht is vooral effectief als dit wordt gecombineerd met andere maatregelen.
  • Over de effectiviteit van groepsgerichte maatregelen is weinig bekend. Alleen van leerlingbemiddeling, waarbij leerlingen zelf conflicten tussen medeleerlingen oplossen, is in het buitenland bekend dat dit werkt. Deze maatregel wordt ook genoemd in het ‘Actieplan overlast en verloedering’ dat het kabinet Balkenende IV in 2008 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.
  • Van persoonsgerichte maatregelen is bekend dat alleen straffen niet effectief is, maar (in combinatie met) zorg wel. De werkzame factor van persoonsgerichte maatregelen is dus het bieden van zorg.
  • De meningen zijn verdeeld over de effectiviteit van een veelomvattende aanpak. Zo’n aanpak bestaat uit verschillende soorten maatregelen voor problematische jeugdgroepen en de overlast die zij veroorzaken.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame principes bij overlast is te vinden in:
Wat werkt bij overlast?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.