• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij oudertrainingen?

Een oudertraining is, met name bij ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd, een effectieve manier om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. Een effectieve oudertraining bestaat uit kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en technieken en het opstellen van een plan om de geleerde vaardigheden en technieken ook thuis toe te passen. Gezinnen met een lage sociaal-economische status profiteren minder van een oudertraining: een individuele training biedt hier uitkomst.

Werkzame principes

Wat weten we over de werkzaamheid van oudertrainingen?

  • Oudertraining dragen bij aan het verminderen van gedragsproblemen bij jeugdigen, met name bij kinderen in de basisschoolleeftijd.
  • Wanneer een oudertraining wordt aangeboden aan ouders van adolescenten, dan dient de inhoud van de training hieraan te worden aangepast.
  • Indien er sprake is van psychopathologie bij de moeder dan zal dit eveneens moeten worden aangepakt.
  • Tijdens de training moet kennis worden overgedragen, vaardigheden en technieken worden aangeleerd en een plan worden opgesteld om de geleerde vaardigheden en technieken ook thuis toe te passen.
  • Naast het aanleren van opvoedvaardigheden en technieken, dient een training ouders ook inhoudelijke kennis over de werking van de technieken aan te bieden.
  • Gezinnen met een lage sociaal-economische achtergrond profiteren minder van een oudertraining.
  • Om gezinnen met een lage sociaal-economische achtergrond toch te kunnen helpen, biedt individuele oudertraining een uitkomst.

Nader onderzoek nodig

Er zijn aspecten die nog onvoldoende onderzocht zijn. Zo richt het meeste onderzoek zich op jongens en is er te weinig bekend over de invloed van de ernst van de gedragsproblemen of de etniciteit van het kind. Verder is meer onderzoek nodig naar de kenmerken van de oudertraining, zoals de benodigde hoeveelheid sessies, in welke gevallen groepstraining of juist individuele oudertraining nodig is, en of een oudertraining aangeboden binnen een klinische setting, dezelfde resultaten behaald als bijvoorbeeld op school.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame principes bij oudertrainingen vindt u in:
Wat werkt bij oudertrainingen?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.