• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij online hulp?

Online hulpverlening is aantrekkelijk omdat het aanbod laagdrempelig en flexibel is. Online hulp kan bij uitstek voor kinderen en jongeren worden ingezet omdat zij zijn opgegroeid met internet en de anonimiteit van het online aanbod hen kan aanspreken.

Online hulp voor volwassenen

Naar de effecten van online hulp zijn inmiddels verschillende nationale en internationale overzichtsstudies verschenen. Deze gaan voornamelijk over de effecten bij volwassenen. Online hulp blijkt een veelbelovende aanpak bij diverse problemen, variërend van chronische, lichamelijke problemen tot psychische problemen en stoornissen. De gevonden effecten zijn vooral vermindering van symptomen en verbetering in kennis, gedrag en kwaliteit van leven.

Online hulp voor kinderen en jongeren

Het onderzoek naar de effecten van online hulp bij kinderen en jongeren neemt toe. Inmiddels hebben gedegen internationale effectstudies - willekeurige steekproeven met een experimentele en een controlegroep - al laten zien dat online interventies ook bij kinderen en jongeren positieve effecten kunnen hebben. In Nederland lopen momenteel verschillende van deze effectstudies. Diverse nationale procesevaluaties hebben bovendien uitgewezen dat jongeren vooral de anonimiteit van het online aanbod waarderen.

Effect vergroten

De effecten van online hulp lijken groter te worden als de hulp een aantal kenmerken heeft:

  • een gebruiksvriendelijke website;
  • (minimale) therapeutische ondersteuning;
  • een inhoud die afgestemd is op de behoeften van de gebruiker ('tailoring');
  • het gebruik van 'reminders' of beloningen;
  • interactiviteit, waaronder het gebruik van een 'chatroom';
  • een website die veilig overkomt;
  • het gebruik van cognitief-gedragstherapeutische principes.

Meer onderzoek nodig

Meer onderzoek is nodig om vast te stellen hoe online interventies precies werken, welke elementen verantwoordelijk zijn voor het effect en welk soort interventie het best bij welke doelgroep gebruikt kan worden. Het inbedden van online interventies in een theoretisch model is daarvoor van groot belang. Ook is er behoefte aan onderzoek waarin online interventies worden vergeleken met face-to-faceinterventies. Het is namelijk nog niet bekend hoe deze effecten zich tot elkaar verhouden. Een ander aandachtspunt voor vervolgonderzoek is de hoge uitval en de lage behandeltrouw die uit verschillende studies naar voren komen. Online hulp is laagdrempelig, maar daarmee ook vrijblijvender dan reguliere hulpverlening. Meer onderzoek is nodig om te bepalen waardoor deze uitval ontstaat en hoe die mogelijk is te voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over de effecten van online hulpverlening vindt u in:
Wat werkt bij online hulpverlening?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.