Wat werkt?

Wat werkt bij multiprobleemgezinnen?

Om multiprobleemgezinnen te helpen, is het van belang op meerdere terreinen tegelijkertijd hulp te bieden aan zowel ouders en kinderen als de leefomgeving van het gezin. Ook is het belangrijk dat:

  • De hulp (wisselend) intensief is.
  • De hulpverlener de hulpverlening coördineert én zowel therapeutische als praktische hulp biedt.
  • De hulp in de leefomgeving van het gezin zelf wordt aangeboden.

Van groot belang is een goede samenwerking tussen instellingen, waarbij hulpverleners signaleren, oppakken of doorgeleiden en terugkoppelen. Hierbij speelt individuele regie een belangrijke rol; één hulpverlener is verantwoordelijk voor het gezin en één plan per gezin.

De algemeen werkzame factoren van goed hulpverlenen zijn extra van belang. Hoe de hulpverlener zich bijvoorbeeld opstelt is nog belangrijker dan bij andere gezinnen. In de meeste gevallen hebben deze gezinnen namelijk een lange (intergenerationele) geschiedenis met hulpverlening, waardoor ze zich erg wantrouwend opstellen tegenover hulpverleners. Een lage caseload en ondersteuning van de hulpverlener middels training of supervisie is tevens belangrijk.

Er zijn in het binnen- en buitenland nog weinig goed opgezette effectstudies verricht naar interventies voor multiprobleemgezinnen. Recent Nederlands onderzoek naar de multiprobleemgezinnen bestaat grotendeels uit (meer praktijkgericht) evaluatieonderzoek. Interventies die veel werkzame factoren voor multiprobleemgezinnen bevatten zijn Intensieve Pedagogische Thuishulp, het wraparound care-model, waarbij de zorg een cirkel vormt waarbinnen het gezin centraal staat, en de inzet van gezinscoaching.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame elementen in de hulp aan multiprobleemgezinnen is te vinden in het document Wat werkt in multiprobleemgezinnen

Zie ook

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies