• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij jonge moeders?

Met de term ‘jonge moeders’ worden doorgaans moeders tot 24 jaar bedoeld. Op jonge leeftijd moeder worden is niet per definitie een probleem. Of het een jonge moeder lukt zichzelf staande te houden en haar kind op te voeden, hangt nauw samen met haar eigen voorgeschiedenis en de aan- of afwezigheid van risico- en beschermende factoren. Wanneer er wel sprake is van problematiek als een laag opleidingsniveau, financiële- of huisvestingsproblemen of psychosociale problemen, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het kind. Het is daarom van belang dat er effectieve interventies speciaal voor jonge moeders (en hun kind) bestaan.

Werkzame factoren

Er is een aantal werkzame factoren aan te wijzen die veelbelovend zijn bij interventies voor jonge (aanstaande) moeders. Zo is sociale steun erg belangrijk. Een interventie dient dan ook het sociale netwerk van de jonge moeder te betrekken. Andere werkzame factoren zijn: psycho-educatie, timing (een interventie voor jonge moeders is het meest effectief wanneer al vóór de bevalling wordt begonnen) en een nadruk op hechting (de ontwikkeling van een kind hangt nauw samen met de hechtingsrelatie tussen ouder en kind). Om veelbelovende en werkzame factoren meer bewijskracht te geven is meer onderzoek nodig.

Effectieve programma's

Hoewel er in Nederland nog beperkt onderzoek is gedaan naar wat werkt bij jonge moeders die problemen ervaren, is er vanuit de Verenigde Staten een aardige hoeveelheid literatuur beschikbaar. Uit de literatuur blijkt dat huisbezoeken, school gerelateerde programma’s en opvoedingsprogramma’s effectief zijn in de behandeling van jonge moeders.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame elementen in de hulp aan jonge moeders is te vinden in: Wat werkt bij jonge moeders?

Deze tekst is geschreven in het kader van het project 'Doorlichting op effectiviteit van het Amsterdamse jeugdzorgaanbod.' Een onderdeel van dit project bestond uit het bijeenbrengen van de beschikbare kennis over wat werkt bij jonge moeders. Het bovenstaande overzicht is hiervan het resultaat.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.