• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij interlandelijke adoptie?

Deze vraag is van toepassing op zowel de voorbereiding van de adoptieouders op de plaatsing, als ook de nazorg aan het adoptiegezin.
Tijdens de voorbereiding van adoptieouders is het belangrijk dat zij informatie krijgen over de adoptieprocedure, de risicofactoren en mogelijke problemen van internationaal geadopteerde kinderen, de invloed van de adoptie op het gezin en het beschikbare zorgaanbod voor adoptiegezinnen.
In de nazorg aan adoptiekinderen en -gezinnen kunnen vier domeinen worden onderscheiden: gezondheid, hechting, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Gezondheid

Met betrekking tot de gezondheid van adoptiekinderen, is het belangrijk dat adoptieouders zo veel mogelijk informatie hebben over de (mogelijke) gezondheidsproblemen van hun adoptiekind en dat adoptiekinderen zo snel mogelijk na aankomst in Nederland uitgebreid gescreend worden op medische en ontwikkelingsproblemen.

Hechting

De gehechtheidsrelatie tussen adoptieouders en kind is op een succesvolle manier te bevorderen met relatief korte interventies die gericht zijn op sensitief opvoedingsgedrag van de opvoeder. Voor dergelijke interventies is video-feedback een veel gebruikt middel.

Sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling

Er zijn in Nederland nauwelijks specifieke interventies die zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling en op de cognitieve ontwikkeling van adoptiekinderen. Bovendien is er geen specifiek onderzoek gedaan naar de effecten van ‘reguliere’ interventies op de ontwikkeling van adoptiekinderen.

Meer informatie over onderzoek naar adoptiegezinnen en geadopteerden vindt u in: Wat werkt bij interlandelijk adoptie?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.