Wat werkt?

Wat werkt bij het versterken van eigen kracht?

Het versterken van eigen kracht is een belangrijke pijler binnen de transitie en transformatie van de jeugdzorg, net als 'empowerment', een begrip overgenomen uit het Angelsaksische werkveld. Werkers in de praktijk verwachten dat empowerment en versterking van eigen kracht bijdragen aan een verbeterde geestelijke gezondheid en aan het opheffen of compenseren van negatieve factoren die het opvoeden en opgroeien van kinderen belemmeren. Ondanks aanwijzingen voor de effectiviteit van interventies en hulpprogramma’s weten we echter nog weinig over welke onderdelen van interventies nu precies de eigen kracht versterken. In een review concluderen Laffra en Nikken (2014) het volgende:

Preventieve interventies

Studies naar preventieve interventies noemen als mogelijk werkzame ingrediënten voor het empoweren:

  • laat jongeren zelf mee beslissen in de hulpverlening en in de keuzes die zij maken in hun leven;
  • zet groepstrainingen in;
  • maak gebruik van lotgenoten.

Behandelingsgerichte interventies

Onderzoek naar behandelingsgerichte interventies wijst uit dat het vooral werkzaam is om:

  • aan te sluiten bij de sterke kanten, unieke behoeften, en (al aanwezige) waarden en krachten van een gezin;
  • de ouders en of jongeren actief te betrekken bij het hulpverleningsproces;
  • gebruik te maken van intensieve en gerichte begeleiding bij huisbezoeken;
  • oudertrainingen en lotgenoten in te zetten.

Samenvattend

In het algemeen is het samenbrengen van cliënten via een training en het inzetten van lotgenoten dus een concreet effectief ingrediënt om de eigen kracht te versterken binnen een werkwijze of interventie. Daarnaast is het raadzaam om nauw aan te sluiten op al bestaande waarden, krachten en behoeftes van cliënten in hun eigen hulpproces en hen daarbij op maat te betrekken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in Wat werkt bij het versterken van eigen kracht? .

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies