Wat werkt?

Wat werkt bij gezinshuizen?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting. Kenmerkend voor een gezinshuis is:

 • het is een 'gewoon' huis in een 'gewone' straat dat meestal eigendom is van de zorgaanbieder;
 • één van de gezinshuisouders is in dienst bij die zorgaanbieder of is franchisenemer;
 • de gezinshuisouder heeft een werk- en denkniveau op het gebied van de pedagogiek of didactiek op minimaal mbo-niveau of voldoet aan het competentieprofiel van de franchisenemer;
 • de gezinshuisouders, de ouders en de jongeren die in het gezinshuis wonen worden begeleid door de zorgaanbieder of iemand van de franchisenemer;
 • een plaatsing in een gezinshuis kan verschillende doelen hebben, zoals: het bieden van een perspectiefvolle opvoedingssituatie, tijdelijke hulp om terugkeer naar huis mogelijk te maken of het verminderen van de gedragsproblematiek van de jeugdige.

Werkzame factoren

Naar gezinshuizen is in Nederland weinig onderzoek gedaan. Dit geldt ook voor vergelijkbare buitenlandse voorzieningen, zoals 'Teaching Family Homes', 'Family Treatment Homes', 'SOS Kinderdorpen' en 'Multidimensional Treatment Foster Care' (MFTC). Het beschikbare Nederlandse en buitenlandse onderzoek is voornamelijk beschrijvend van aard. In het buitenlandse onderzoek wordt een aantal werkzame factoren genoemd van kleinschalige vormen van hulpverlening in een gezinssetting die met gezinshuizen vergelijkbaar zijn. Het gaat dan om factoren als:

 • een gedegen opleiding, training en bijscholing van gezinshuisouders;
 • een langdurig verblijf van de jeugdige in het gezinshuis;
 • het creëren van een huiselijke gezinssfeer;
 • een aantal kwaliteiten van de gezinshuisouder, waaronder zich kunnen inleven in de belevingswereld van de jeugdige;
 • het contact tussen ouders en jeugdigen;
 • de begeleiding en ondersteuning van de ouders;
 • de wederzijdse acceptatie van de ouders en de gezinshuisouders;
 • het stimuleren van het sociale netwerk van de jeugdige;
 • het bieden van nazorg op maat.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame principes van gezinshuizen vindt u in:
Wat werkt bij gezinshuizen?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies