• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij eetstoornissen?

Eetstoornissen worden gekenmerkt door een sterke preoccupatie met eten en gewicht en een verstoord lichaamsbeeld. Wanneer eetstoornissen niet tijdig onderkend en behandeld worden kunnen de  lichamelijke, psychische en sociale gevolgen ernstig zijn. Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn de meest bekende en meest voorkomende eetstoornissen. Zij komen vooral bij adolescente meisjes voor.

Onderzoek naar ‘wat werkt bij eetstoornissen’ richt zich enerzijds op de preventie van eetstoornissen in het algemeen en anderzijds op de behandeling van specifieke eetstoornissen. Het gaat dan vooral om anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis. 

Preventie van eetstoornissen

Preventieprogramma’s richten zich op de reductie van risicofactoren, zoals extreem lijngedrag en een negatieve lichaamsbeleving, die bijdragen aan de ontwikkeling van een eetstoornis. Onderzoek laat zien dat preventieve interventies de grootste effecten hebben wanneer zij:

  1. gericht zijn op meisjes uit hoog-risicogroepen die ouder zijn dan 15 jaar, bijvoorbeeld meisjes met een negatieve lichaamsbeleving of meisjes die extreem lijnen;
  2. gebruik maken van een interactieve benadering;
  3. meerdere sessies bevatten;
  4. niet uitsluitend gebruik maken van psycho-educatie, maar ook gericht zijn op de verandering van attitudes en gedrag;
  5. uitgevoerd worden door getrainde professionals.

Hoewel gebleken is dat preventieprogramma’s bepaalde risicofactoren kunnen beïnvloeden, is door een gebrek aan lange-termijnonderzoek onduidelijk of ze erin slagen de incidentie van eetstoornissen te verminderen.

Behandeling van eetstoornissen

Er is nog maar weinig goed onderzoek verricht naar psychotherapeutische behandeling van eetstoornissen bij jeugdigen. Conclusies over wat werkt zijn daarom vooral gebaseerd op onderzoek onder volwassenen. Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat  bij de behandeling van anorexia nervosa gezinstherapie het meest effectief is. De behandeling gaat dan wel gepaard met voedingsadvies en voorlichting gericht op gewichtsherstel. Voor de behandeling van boulimia nervosa en de eetbuistoornis zijn cognitieve gedragstherapie en interpersoonlijke therapie effectieve interventies om gestoorde eetgedrag en disfunctionele cognities met betrekking tot lichaam en eetgedrag te normaliseren.

Meer informatie

Een uitgebreide beschrijving over wat werkt bij eetstoornissen vindt u in: Wat werkt bij eetstoornissen?

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.