• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Wat werkt?

Wat werkt bij rouw?

Er is veel geschreven over rouw en rouwverwerking bij kinderen en volwassenen. Onderzoek naar de effectiviteit van rouwinterventies is er echter bijna niet. Het is dan ook lastig om goede uitspraken te doen over 'wat werkt bij kinderen en ouders die rouwen'.

Effecten rouwinterventies

Er zijn twee kleinschalige meta-analyses uitgevoerd naar de effecten van rouwinterventies bij kinderen en jongeren. Deze laten zien dat maar een klein groepje jeugdigen baat lijkt te hebben bij rouwinterventies. Overzichtsstudies bij volwassenen en ouders die een kind verloren hebben laten grotendeels dezelfde resultaten zien: het breed inzetten van interventies voor iedereen die iemand is verloren lijkt weinig effectief. Kinderen, jongeren en ouders lijken doorgaans veerkrachtig genoeg om goed te kunnen omgaan met een verlieservaring. Het lijkt zinvol om interventies juist in te zetten bij de kleine groep die niet goed om kan gaan met het verlies: zij die te maken hebben met problematische rouw. Deze groep heeft bijvoorbeeld te maken met separatieangstklachten, intense emotionele reacties en een extreem verlangen naar de overledene. Cognitieve gedragstherapie lijkt hierbij goede aanknopingspunten te bieden.

Meer onderzoek nodig

Naar de groep die gebaat is bij rouwondersteuning is meer onderzoek nodig: wanneer is het inzetten van een interventie nodig? Welke vorm moet een dergelijke interventie hebben? En op welk moment kan deze het beste ingezet worden?

Ook moet duidelijk worden of verschillende soorten verlies ook om een andere aanpak vragen. Wat zijn bijvoorbeeld aandachtspunten bij interventies voor kinderen die een ouder hebben verloren? Is een dergelijke interventie ook geschikt voor kinderen die een opa of oma hebben verloren? En wat zijn belangrijke aandachtspunten bij interventies voor ouders die een kind hebben verloren? Is een andere aanpak nodig wanneer een verlies zeer traumatisch is geweest? Dit soort vragen kunnen op basis van het huidige onderzoek nog niet beantwoord worden.

Meer informatie

Meer informatie over wat werkt bij het verwerken van rouw kunt u lezen in: Wat werkt bij rouwverwerking?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.