Wat werkt?

Wat werkt bij crisisinterventie?

Een crisis is een ernstige verstoring van het alledaagse functioneren. In een crisis is er sprake van een ontregeling waarvoor gebruikelijke oplossingsstrategieën tekortschieten. Voor het beantwoorden van de vraag ‘wat werkt bij crisisinterventie?’, is het van belang twee vormen van crisisinterventie te onderscheiden, namelijk:

  • Crisisinterventie in gezinnen
  • Spoedeisende psychiatrische hulp voor jeugdigen

Wat werkt bij crisisinterventie in gezinnen?

Een crisis in een gezin kan het gevolg zijn van problemen tussen ouders en kinderen, zoals bij mishandeling, verwaarlozing of bij ernstige conflicten met adolescenten. Daarnaast kan een gezinscrisis ook ontstaan door problemen van de ouders, bijvoorbeeld echtscheiding of psychiatrische problematiek. Tot slot kunnen ook problemen van de kinderen, zoals een suïcidepoging, leiden tot een crisis.

Snelle inzet en flexibele bereikbaarheid

In een crisissituatie in een gezin is het belangrijk snel en flexibel actie te ondernemen in de vorm van een crisisinterventie. Zo’n interventie kan bestaan uit ambulante crisishulp, residentiële crisisopvang of crisispleegzorg.

Uit internationaal onderzoek naar ambulante crisishulpprogramma’s blijkt dat programma’s die werken volgens het Homebuilders model, effectief zijn in het voorkomen van uithuisplaatsing en het verminderen van kindermishandeling. Kenmerken van dit model zijn onder meer dat de hulp binnen 24 uur op gang komt en dat de hulpverleners flexibel bereikbaar zijn: 24 uur per dag, zeven dagen per week. De resultaten van Nederlands effectonderzoek naar Families First, dat werkt volgens het Homebuilders model, zijn positief.

Wat werkt bij spoedeisende psychiatrische hulp aan jeugdigen?

Kinderen en jongeren komen in de spoedeisende psychiatrische hulp terecht wanneer hun handelingen, gedrag of lijden ondraaglijk worden of niet langer beheersbaar zijn voor de mensen die voor hen zorgen. Het primaire doel van spoedeisende psychiatrische hulp is de veiligheid van de patiënt te verzekeren: het opheffen van onmiddellijk gevaar voor het kind of voor zijn onmiddellijke omgeving.

Gemeenschapsgericht en indien nodig residentieel

Er is maar heel weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende vormen van spoedeisende psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren. Op basis van dit weinige onderzoek, lijkt het het best dat er verschillende vormen van crisishulp beschikbaar zijn: intensieve outreachende hulp, crisis interventie teams, leeftijdsadequate dagbehandeling en klinische opname. Helaas is er niet voldoende bewijs om uitspraken te kunnen doen over welke vorm van zorg het meest geschikt is voor welke jeugdige. De effecten van spoedeisende psychiatrische hulp kunnen verschillen per kind. Op basis van onderzoek lijken voor spoedeisende psychiatrie de volgende werkzame factoren te gelden: gemeenschapsgericht, residentieel indien nodig, voor een korte periode maar op elk moment beschikbaar, verschillende elementen van hulp omvattend (stabilisatie, psycho-educatie, assessment, behandeling en verwijzing), en georganiseerd rond individuele behoeften en gegeven door competent personeel.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame principes van crisisinterventie in gezinnen vindt u in:
Crisisinterventie in gezinnen: wat werkt?

Meer informatie over werkzame principes van spoedeisende psychiatrische hulp aan jeugdigen vindt u in: Spoedeisende psychiatrische hulp voor jeugdigen: wat werkt?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies