Wat werkt?

Wat werkt bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten?

Het is belangrijk om schooluitval vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij criminele activiteiten betrokken te raken. Mensen zonder een startkwalificatie hebben ook hogere zorgkosten. Schooluitval en voortijdig schoolverlaten (vsv) zijn niet alleen nadelig voor de jeugdige zelf, maar ook voor de samenleving. Hoe voorkomen we dat leerlingen zonder onderwijs thuis komen te zitten?

Brede aanpak schooluitval

Schooluitval heeft vele oorzaken die per jongere verschillen. Sommige jongeren lopen meer risico dan anderen. Lees meer over risicofactoren bij jongeren . Een eenduidige oplossing voor schooluitval is er niet, daarom ligt een brede aanpak meer voor de hand.

Preventie

In de praktijk is het moeilijk vsv’ers terug te laten keren naar school. Daarom zijn preventieve activiteiten succesvoller dan activiteiten gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen. De voorkeur gaat uit naar een gezamenlijke preventieve aanpak, gericht op meerdere leefgebieden van de jeugdige. Ter voorkoming van schooluitval moet je rekening houden met riscofactoren en beschermende factoren in het kind, in de thuissituatie, in de vriendengroep, op school en in de samenleving. Belangrijk is dat ouders, school en andere professionals (zoals een leerplichtambtenaar) samenwerken om negatieve invloeden van vrienden te voorkomen.

Landelijke aanpak: Passend Onderwijs

Het thuiszitten van leerlingen willen we landelijk terugdringen met Passend Onderwijs. Ieder opgroeiend kind krijgt met Passend Onderwijs een schoolloopbaan met de juiste hulp op het juiste moment.

Aandachtspunten op school

  • De docent hoort een goede werkrelatie op te bouwen met de leerling, sluit aan bij de leerstijl van de leerling en hanteert een goed klassenmanagement met duidelijke regels, normen en verwachtingen voor gewenst gedrag van leerlingen. 
  • De school hanteert een helder spijbelbeleid: de verzuimregistratie is op orde, spijbelaars worden direct aangesproken, er gelden duidelijke sancties en de school neemt tijdig contact op met de leerplichtambtenaar of RMC-functionaris (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt).

Aandachtspunten thuis

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders bij de schoolactiviteiten van het kind bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval. Lees meer in het artikel Wat werkt bij partnerschap met ouders

Meer informatie

Lees meer over Schoolverzuim aanpakken, een wetenschappelijke onderbouwing

Zie ook

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies