Wat werkt?

Wat werkt bij het versterken van het sociale netwerk?

Het sociaal netwerk van gezinnen heeft een belangrijke functie bij het voorkomen van (escalatie van) problemen. Daarnaast kan het sociaal netwerk gezinnen helpen om de effecten van hulp vast te houden. Het blijkt voor werkers in de praktijk echter nog niet zo eenvoudig om het sociaal netwerk te versterken. Er is uit onderzoek nog nauwelijks bekend wat hierbij echt werkt.

Gezonde gezinnen

Voor gezinnen waar geen of alleen alledaagse problemen spelen, lijkt het vooral werkzaam dat er ontmoetingsmogelijkheden tussen ouders zijn. Een voorbeeld hiervan zijn ouderavonden op scholen waar ouders met elkaar in gesprek gaan over belangrijke thema’s in de ontwikkeling van hun kind en de opvoeding.

Preventie

Voor gezinnen uit achterstandssituaties of die een hoog risico op het ontstaan van opvoedingsproblemen of kindermishandeling hebben, kunnen huisbezoeken door een getrainde vrijwilliger of paraprofessional effectief zijn.

Gezinnen met ernstige problemen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het sociaal netwerk te activeren en uit te breiden in gezinnen die met ernstige opvoedingsproblemen kampen. Het best onderzocht zijn programma’s waarin professionals een grote rol hebben. Het gaat dan vooral om groepsinterventies waarin uitwisseling van ervaringen tussen ouders met vergelijkbare problemen centraal staat en die vaak begeleid worden door een professional en een ervaringsdeskundige. Ouders ervaren dat problemen hierdoor afnemen en dat onderlinge steun toeneemt.

Mogelijkheden waarbij het sociale netwerk een cruciale rol speelt (bijvoorbeeld in een familienetwerkberaad of Eigen Kracht-conferentie) zijn minder goed onderzocht. Vaak blijkt dat het hiermee wel lukt om een plan op te stellen om een gezin te ondersteunen, maar onderzoek is verdeeld over de vraag of problemen hiermee ook daadwerkelijk afnemen.

Meer informatie

Meer informatie over werkzame principes bij het versterken van het sociale netwerk van gezinnen vindt u in Wat werkt bij het versterken van het sociale netwerk van gezinnen?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies