Wat werkt?

Wat werkt bij het stimuleren van wenselijk gedrag op de basisschool?

Om wenselijk gedrag bij kinderen op de basisschool te stimuleren lijkt een brede en gelaagde aanpak het meest effectief. Een dergelijke aanpak heeft drie kenmerken:

  1. de uitvoering vindt plaats op verschillende niveaus: school, groep en individueel;
  2. er is een nauwe samenwerking tussen de school en de ouders;
  3. de aanpak richt zich op alle kinderen in de school, met daarnaast eventueel extra ondersteuning die aansluit bij de mate van het ongewenste gedrag qua ernst en intensiteit.

Samenwerking met ouders

Samenwerking tussen school en ouders kan een positief effect hebben op de (cognitieve) prestaties en het gedrag van kinderen. Ouders zijn bovendien de primaire verzorgers en opvoeders van hun kinderen. Zij zijn – in principe - de constante factor in het leven van het kind vanaf het allereerste begin tot in de volwassenheid. Ouders zijn daarom een belangrijke samenwerkingspartner voor de school, meteen vanaf het moment van aanmelding van het kind en niet pas wanneer er iets niet goed loopt.

Stimuleren van wenselijk gedrag bij alle kinderen

Voor het stimuleren van wenselijk gedrag zijn álle kinderen gebaat bij effectief en goed opgezet pedagogisch en didactisch onderwijs. Het eerste kenmerk van effectief onderwijs is een positief pedagogisch klimaat. Daarnaast is de school een veilige plek met duidelijke regels. Ook een goede interactie tussen de leraren en leerlingen, een positieve omgang tussen leerlingen onderling en handelingsgericht werken zijn in dit kader belangrijke beschermende factoren. Andere kenmerken van effectief onderwijs zijn: resultaatgericht en gestructureerd onderwijs en integraal werken. Om te voorkomen dat (beginnend) ongewenst gedrag zich ontwikkelt tot probleemgedrag, is het belangrijk dat de leraar de ontwikkeling van deze kinderen goed volgt en mogelijke signalen tijdig onderkent én adequaat handelt.

Aanpak bij ongewenst gedrag

Ondanks investeringen in een gezonde basis, klassenmanagement en aandacht voor signalering en preventieve activiteiten, kunnen zich in een groep situaties voordoen met ongewenst gedrag. Werkzame factoren voor een effectieve aanpak zijn volgens onderzoek: veranderen van de leeromgeving in de klas, kinderen nieuwe vaardigheden aanleren en samenwerken met ouders, collega’s en deskundigen van jeugdhulpvoorzieningen en planmatig werken.

Meer informatie?

Meer informatie over het stimuleren van wenselijk gedrag op de basisschool vindt u in: Naar meer wenselijk gedrag op de basisschool: wat werkt?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies