Wat werkt?

Kwaliteit van gebruikt onderzoek

De zeggingskracht van de uitkomsten van de meta-analyses en reviews wordt bepaald door hun kwaliteit. Wanneer is een meta-analyse of review een goede overzichtsstudie? Veelgebruikte kwaliteitscriteria voor meta-analyses en reviews zijn:

  • er wordt gebruikgemaakt¬†van onderzoeken met een controle- en vergelijkingsgroep, random clinical trial of dubbelblinde toewijzing aan de experimentele en controlegroep;
  • er is op een gestructureerde manier gezocht in gerenommeerde internationale databestanden (zoals PsycINFO en Medline) met duidelijke zoektermen en een duidelijk gedefinieerde periode waarin de literatuur is gepubliceerd;
  • er wordt helder omschreven welke criteria gebruikt zijn voor de keuze van de onderzochte studies en de selectie is gedaan door twee personen onafhankelijk van elkaar;
  • in de oorspronkelijke studies zijn de onderzochte interventies, gehanteerde statistische methoden, effectmaten en conclusies helder beschreven;
  • de conclusies zijn logisch op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens en lijken betrouwbaar.

Kwaliteitscriteria primaire studies

In overeenstemming met de criteria voor meta-analyses en reviews is ervoor gekozen om voor de verzamelde onderzoeken in de overzichtsstudies, de 'primaire studies', de volgende kwaliteitscriteria te hanteren:

  • het onderzoek maakt gebruik van een experimentele en een controlegroep, al dan niet willekeurig samengesteld;
  • de interventie is duidelijk omschreven;
  • de gehanteerde statistische methoden, effectmaten en conclusies zijn helder beschreven.

Weinig onderzoek

Meta-analyses, reviews en primaire studies van mindere kwaliteit worden, zeker als er nog maar weinig onderzoek over een onderwerp bestaat, vaak wel opgenomen in de wat-werkt-overzichten. In de tekst worden dan kanttekeningen gemaakt bij de uitkomsten.

Vragen?

Danielle de Veld is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies