Wat werkt?

Hoe komen de wat-werkt-overzichten tot stand?

De overzichten van werkzame ingrediënten zijn gebaseerd op de laatste stand van zaken in wetenschappelijke literatuur. De zoektocht begint in internationale wetenschappelijke databanken, zoals PsycInfo, ERIC, Cochrane en Campbell Collaboration. Daarin wordt gezocht naar systematische reviews en meta-analyses.

Review: overzichtsstudie

Een 'review' is een overzichtsstudie waarin publicaties over hetzelfde onderwerp worden besproken. Als de publicaties op een systematische wijze verzameld zijn, dan is er sprake van een 'systematische review'. In een systematische review wordt, op basis van een onderzoeksvraag, gezocht naar studies die antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag. De gevonden resultaten en achtergrondkenmerken van de individuele studies worden in de overzichtsstudie beoordeeld en geanalyseerd.

Meta-analyse: overzichtsstudie met herberekening

Een meta-analyse is een systematische review waarin de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies worden gebundeld en herberekend. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere betrouwbaarheid een uitspraak te doen over het effect van een interventie. Elke meta-analyse wordt in principe voorafgegaan door een systematische review (Van Driel 2003).

Aanvullende literatuur

Aanvullend wordt gezocht naar recente overzichtspublicaties en standaardwerken, naar studies die zijn verschenen na de meest recente meta-analyse of review, en naar Nederlandse onderzoeksliteratuur.

Meelezen door experts

De wat-werkt-teksten worden gelezen door experts op het betreffende terrein. Een aantal keer per jaar worden ook klankbordgroepen georganiseerd voor beroepskrachten uit de praktijk, die de wat-werkt-overzichten met elkaar bespreken.

Jaarlijkse actualisatie

Eens per jaar worden de wat-werkt-overzichten geactualiseerd. Dan wordt opnieuw gezocht naar systematische reviews, meta-analyses en studies die zijn verschenen sinds het moment van de laatste zoekprocedure.

Bron

  • Driel, M. van (2003), 'Verklarende woordenlijst voor evidencebased medicine'. 2e herziene druk. Gent, Minerva.
Vragen?

Danielle de Veld is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies