• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Richtlijnen

Zorgstandaard Opiaatverslaving

Deze zorgstandaard gaat over preventie, vroegsignalering, screening en diagnostiek, behandeling en zorg, terugvalpreventie en re-integratie bij (langdurige) opiaatverslaving. Versterking van de autonomie van de verslaafde staat centraal: uitgangspunt is een gedeeld eigenaarschap van patiënt en behandelaar voor de behandeling en zorg. De module gaat in op herstel, actief geïnformeerde patiënten, zelfmanagement, zorg op maat, shared decision making en ervaringsdeskundigheid. De module richt zich niet specifiek op hulpverlening aan jeugdigen.


Publicatiedatum:
2017
Auteurs:
Uitgevoerd door IVO, Stichting Resultaten Scoren en Stichting het Zwarte Gat
Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies