• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Richtlijnen

Zorgstandaard Depressie en Dysthymie

Deze zorgstandaard is nog in ontwikkeling.

Deze zorgstandaard geeft een maatstaf voor goede kwaliteit van zorg bij jeugdigen en volwassenen met een depressie of dysthymie. De zorgstandaard beschrijft de gehele zorgketen: van preventie en vroegsignalering tot behandeling en nazorg. De zorgstandaard geeft aanbevelingen voor de patiënt en voor de zorgprofessionals over goede zorg, maar laat voldoende ruimte voor flexibiliteit en een persoonsgerichte benadering. Gedeelde besluitvorming tussen professional en patiënt is daarbij een belangrijk element.


Auteurs:

Uitgevoerd door Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD)

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.