• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Richtlijnen

Zorgstandaard Aanpassingsstoornissen

Deze zorgstandaard is nog in ontwikkeling.

Aanpassingsstoornissen, als gevolg van psychische en emotionele stress na een ingrijpende verandering in het leven, komen veel voor. Doel van deze zorgstandaard is een maatstaf te bieden voor de zorg aan mensen met een aanpassingsstoornis. Daarnaast geeft de zorgstandaard aanbevelingen voor patiënt en professionals in de geestelijke gezondheidszorg, waarbij voldoende ruimte aanwezig is voor flexibiliteit en een individuele, persoonsgerichte benadering. Per fase van het ziekteproces staat aangegeven welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is en hoe de zorg en organisatie hiervan wordt vormgegeven. Deze zorgstandaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.


Auteurs:

Uitgevoerd door Nederlands Huisartsen Genootschap

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.