Databank Richtlijnen

JGZ-richtlijn Kindermishandeling

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormt in deze richtlijn de kapstok voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Daarnaast wordt in deze richtlijn het signaleren en handelen bij specifieke thema’s rond kindermishandeling besproken. Het is belangrijk dat jgz-professionals kennis hebben van deze signalen en risicofactoren en weten hoe te handelen wanneer die bij jeugdigen en hun ouders voorkomen. Deze richtlijn helpt hen daarbij.


Publicatiedatum:
2016
Auteurs:
R. Vink, M. de Wolff, A. Broerse, N. Heerdink et al.
Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies