Databank Richtlijnen

JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen

Deze richtlijn beschrijft de fasen van vroege signalering en begeleiding van autismespectrumstoornissen (ASS) bij jeugdigen van 0-19 jaar. Het doel van de richtlijn is om jgz-professionals handvatten te geven voor de samenwerking met ouders/verzorgers en samenwerkingspartners, zoals huisartsen/praktijkverpleegkundigen, kinderartsen/kinderverpleegkundigen en de jeugd-ggz bij de signalering, begeleiding en een toeleiding naar verdere diagnostiek. De richtlijn bestaat uit een systematische analyse van de beschikbare wetenschappelijke literatuur en de vertaling daarvan naar praktische toepasbaarheid en is ontwikkeld door een samengestelde werkgroep voor professionals in de jgz. De richtlijn is bedoeld voor alle professionals werkzaam in de jgz.


Publicatiedatum:
2015
Auteurs:
I. van Berckelaer-Onnes, P. Anzion, H. Sinnema en G. van de Glind
Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies