Databank Richtlijnen

Generieke module Psychotherapie

Deze module is nog in ontwikkeling.

Voor patiënten en hun naasten bestaan er veel onduidelijkheden over psychotherapie. Deze module biedt hen inzicht in de inhoud en organisatie van psychotherapeutische zorg, waardoor zij beter in staat zijn keuzes te maken, regie te voeren en te komen tot gezamenlijke besluitvorming. Daarnaast vormt de module een kwaliteitskader dat beroepsbeoefenaren, beroepsorganisaties en zorgverzekeraars handvatten biedt voor verdere kwaliteitsontwikkeling op het gebied van psychotherapie. De module richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.


Auteurs:
Uitgevoerd door NVP, VGCt
Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies