Databank Richtlijnen

Generieke module Drang en Dwang

Deze module is nog in ontwikkeling.

In deze module worden de ethische spanningen en problemen rond ambulante dwang in kaart gebracht. Er wordt beschreven hoe preventie, opvang, beveiliging, onderzoek, risicotaxatie, behandeling en nazorg van dwang goed en veilig kan worden ingezet. Doel is professionals  te helpen om dwangmaatregelen waar mogelijk te voorkomen en, als inzet onvermijdelijk is, zorgvuldig passende dwangmaatregelen te nemen. De generieke module en kwaliteitscriteria richten zich op jeugdige en volwassen patiënten, diens naasten en professionals in zowel de ambulante als de klinische geestelijke gezondheidszorg.


Auteurs:
Uitgevoerd door VU Medisch Centrum
Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies