Databank Richtlijnen

Generieke module Destigmatisering

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog veel vooroordelen. Kinderen en volwassenen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Veel patiënten ervaren deze stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. Deze module doet concrete aanbevelingen aan ggz-hulpverleners, ervaringsdeskundigen en hulpverleners in het maatschappelijke domein over de implementatie en uitvoering van (kosten-)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden. Daarnaast komt de inzet van antistigma-programma’s aan bod en worden kwaliteitsindicatoren voor antistigma-activiteiten benoemd.


Publicatiedatum:
2017
Auteurs:
Uitgevoerd door kenniscentrum Phrenos (aanvrager), Trimbos-instituut (mede-uitvoerder)
Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies