Databank Richtlijnen

JGZ-richtlijn Depressie

De richtlijn is een leidraad voor jgz-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De jgz-richtlijn Depressie helpt professionals om ouders, kinderen en jongeren beter te ondersteunen en hun vragen te bespreken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de jgz-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie. Daarnaast beschrijft de JGZ-richtlijn de verbindingen tussen de jgz en belangrijke samenwerkingspartners.


Publicatiedatum:
2016
Auteurs:
M. Oud, R. van der Zanden, I. Cronenberg en H. Sinnema
Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies