Databank Richtlijnen

JGZ-richtlijn Angst

Deze richtlijn is een leidraad voor jgz-professionals om samen met de individuele jeugdige (en ouder) de juiste afwegingen te maken. De jgz heeft een belangrijke rol in de signalering, ondersteuning en de toeleiding naar andere zorg. Daarvoor dient de jgz-professional onderscheid te kunnen maken tussen normale angst, problematische angst of een angststoornis. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de jgz-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en indien nodig toeleiden naar andere zorg bij angst.


Publicatiedatum:
2016
Auteurs:
L. Bolier, P. Speentjes, D. Volker en H. Sinnema
Autorisatie:

Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland

In beheer bij:

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies