Databank Richtlijnen

Generieke module Diversiteit

Deze module is nog in ontwikkeling.

Zowel kinderen en jongeren als volwassenen met een migratieachtergrond worden minder goed bereikt door de ggz en ontvangen niet altijd de zorg die bij hen past. Er zijn veelbelovende aanwijzingen (gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis en best practices) dat een diversiteitsperspectief de effectiviteit van preventie én behandeling voor deze groepen significant verhoogt. Doel van deze generieke module is een breed gedragen kwaliteitsstandaard te bieden voor cultuursensitieve aanpassingen en toevoegingen aan bewezen effectieve diagnostiek en behandelingen voor niet-westerse cliënten met een migratieachtergrond.


Auteurs:
Uitgevoerd door Arq Psychotrauma Expert Groep, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Verwey-Jonker Instituut
Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies