Databank Richtlijnen

Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming

De (gedwongen of vrijwillige) uithuisplaatsing van een kind of jongere is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het heeft veel gevolgen voor de betrokken jeugdige(n) en de ouders. In dergelijke beslissingen wegen verschillende belangen mee, en de uitkomst is vaak onzeker. De informatie die jeugdprofessionals hebben is vaak niet compleet. De Richtlijn Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming tracht alle kennis en ervaring te bundelen en het proces van een uithuisplaatsing inzichtelijker te maken. De richtlijn geeft de momenten in het proces aan waarop er keuzes gemaakt kunnen worden, en voorziet in aanbevelingen. Daarmee geeft de richtlijn jeugdprofessionals een kader voor het nemen van beslissingen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.


Publicatiedatum:
2015
Auteurs:
C. Bartelink, I. ten Berge en R. van Vianen
Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies