Databank Richtlijnen

Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol

Deze multidisciplinaire richtlijn geeft aanbevelingen voor een integrale behandeling van stoornissen in het gebruik van alcohol. Daaronder vallen alcoholmisbruik, schadelijk gebruik van alcohol, afhankelijkheid van alcohol en de bijbehorende complicaties. De conclusies en aanbevelingen in deze richtlijn zijn bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (vroeg)diagnostiek en behandeling van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid. De richtlijn richt zich niet specifiek op jeugdigen.


Publicatiedatum:
2009
Auteurs:
Werkgroep Stoornissen in gebruik en werkgroep Somatische gevolgen
Autorisatie:

onbekend

In beheer bij:

Trimbos-instituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies