• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Richtlijnen

Generieke module Vroege opsporing psychische klachten

Deze module is nog in ontwikkeling.

Veel mensen met psychische klachten blijven onbehandeld of krijgen pas behandeling als zij al langere tijd een psychische stoornis (DSM-stoornis) hebben. Met deze module, gericht op vroege opsporing binnen de geestelijke gezondheidszorg, worden nieuwe gevallen van DSM-stoornissen voorkomen en indien al aanwezig eerder opgespoord. De module verbetert de toegang tot kosteneffectieve preventieve interventies. Daarmee worden de interventies steviger ingebed in de eerstelijnszorg en kunnen patiënten eerder geholpen worden.


Auteurs:

Uitgevoerd door Nederlands Huisartsen Genootschap

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.