• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Richtlijnen

Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Deze module is nog in ontwikkeling.

Veel hulpverleners hebben in hun dagelijks werk te maken met mensen met suïcidaal gedrag. Deze module biedt aanbevelingen voor de diagnostiek, behandeling, organisatie en ondersteuning van patiënten met suïcidaal gedrag. Tevens staan in de module relevante kwaliteitsindicatoren. De generieke module is bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, zorgverleners werkzaam in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en ziekenhuiszorg en voor patiënten, hun naasten en nabestaanden. Deze module richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.


Auteurs:

Uitgevoerd door Trimbos-instituut

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.