Databank Instrumenten

Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren (ZRM J)

De Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren brengt de mate van zelfredzaamheid in kaart bij jongeren van 12 tot 18 jaar.


Onderwerp:

Beslissen over hulp

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Doel

De ZRM-J is ontwikkeld om het functioneren van jongeren van 12 tot 18 jaar op alle belangrijke domeinen van het leven in kaart te brengen. Dit wordt uitgedrukt in een score over de mate van zelfredzaamheid van de jongere op het moment van afname.

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding
  • ZRM J

Gebruik

De ZRM J meet de mate van zelfredzaamheid op dertien leefdomeinen: Financiën, Werk & Opleiding, Tijdsbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Middelengebruik, Basale Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), Instrumentele ADL, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie en Justitie.

Op elk domein is de mate van zelfredzaamheid te scoren op een vijfpuntsschaal; van ‘volledig zelfredzaam’ tot ‘acute problematiek’. Afname kan plaatsvinden door o.a. wijkteammedewerkers en andere (jeugdhulp)professionals. Bij het scoren ga je uit van het hoogste niveau van zelfredzaamheid.

Om de ZRM J betrouwbaar en efficiënt in te zetten wordt geadviseerd een training te volgen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

De ZRM J is samen met de ZRM voor volwassenen en de ZRM voor huishoudens onderdeel van het ZRM instrumentarium. Meer informatie is te vinden op de website van de ontwikkelaar. Hier is zijn de ZRM J en bijbehorende handleiding gratis te downloaden.

Praktijkervaringen van professionals en jongeren zijn hier te lezen.

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De ZRM J is gratis te downloaden via 
 https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/producten/zelfredzaamheid-matrix/downloadenaanvraag/

Op deze website is onder het kopje Contact ook te zien met wie u contact kunt opnemen bij vragen.

Het volgen van een training wordt aangeraden, dit maakt een beoordeling met de ZRM J betrouwbaarder en bruikbaarder. 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies