Databank Instrumenten

Vragenlijst voor Angst bij Kinderen (VAK)

De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen is een zelfrapportage-vragenlijst waarmee op gestandaardiseerde wijze een indruk kan worden verkregen van de mate waarin het kind angst ervaart voor een groot aantal situaties en objecten. Het instrument kan gebruikt worden voor klinische doeleinden, wetenschappelijk onderzoek en om de effecten van therapeutische interventies te meten.

Doel

De VAK is ontwikkeld voor het kwantificeren van angst bij kinderen. Met de vragenlijst kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van de mate waarin een kind angst ervaart voor bepaalde situaties en objecten.

Doelgroep

De VAK is gericht op kinderen van 6 tot en met 12 jaar uit het regulier en speciaal onderwijs.

Materialen

VAK bestaat uit de volgende materialen:

  • Handleiding Vragenlijst voor Angst bij Kinderen;
  • Formulieren met vragen;
  • Scoringssjabloon/sleutel

Gebruik

De VAK kan zowel mondeling als schriftelijk worden afgenomen. Mondelinge afname is aangewezen als het kind over onvoldoende leesvaardigheid beschikt om de instructie en items te begrijpen. Schriftelijke afname kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
6 - 13 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies